foto_pand2.jpg

Fysiotherapie

Wat is fysiotherapie? Fysiotherapie is een geneeskundige discipline die zich richt op het bewegingsapparaat van de mens. Doormiddel van oefeningen worden pijnlijke spieren en gewrichten van patiënten getracht beweeglijker te maken om zo de pijnlijke klachten te kunnen verminderen.

Jaarlijks gaan zo’n 115 miljoen mensen, jong en oud, naar de fysiotherapeut. Omdat ze klachten hebben vanwege hun houding of omdat een beweging problemen oplevert.  Het kan gaan om sportblessures, klachten opgedaan tijdens het werk, een ‘verkeerde’ beweging, of simpelweg omdat het lichaam ouder wordt. Het gevolg is dat u ergens pijn heeft, minder goed kracht kunt uitoefenen of een bepaalde beweging minder goed of helemaal niet kunt maken.

Vormen van fysiotherapie
Fysiotherapie is in drie vormen te verdelen waarbij onderscheid gemaakt wordt naar de soort therapie:

1 Oefentherapie of bewegingstherapie: is het teweegbrengen van spiercontracties en bewegingen van het lichaam, om zo het functioneren van een persoon te verbeteren zodat deze de activiteiten van het dagelijkse leven kan (blijven) uitvoeren. Oefentherapie bestaat uit gerichte mobiliserende, stabiliserende, spierversterkende oefeningen en oefeningen en advies gericht op houdingscorrectie en het verbeteren van bewegingsgewoonten.

2 Massagetherapie of Lichaamswerk is een manier om door middel van aanraking je bewuster te worden van je lichaam, je gevoelens, gedachten en hoe deze elkaar onderling beïnvloeden. De lichaamshouding kan veelzeggend zijn en uitdrukken hoe iemand zich voelt, denkt, doet. Vaak wordt massagetherapie toegepast in combinatie met bewegingstherapie en/of fysische therapie.

3 Fysische therapie: Hierbij kunt u denken aan warmtebehandeling, ijspakking, elektrotherapie, lichttherapie en geluidsgolftherapie. Het is vooral gericht op het herstel van weefsels, doorbloeding en pijnverlichting.

fysiostock

Behandelingswijze fysiotherapie
De fysiotherapeut doet eerst een lichamelijk onderzoek, stelt dan een behandelplan op en vervolgens bespreekt de fysiotherapeut dat met de patiënt. Dit is maatwerk. Wel werken veel fysiotherapeuten met vaste richtlijnen als basis, maar uiteindelijk is elk mens weer anders.

Elke klacht is anders en elk lichaam reageert anders. Vermindering van pijn, beter gebruik van het lichaam en het beweeglijker maken van spieren en gewrichten is het doel van de behandelingen van de fysiotherapeut. Daarnaast zorgt de fysiotherapeut voor preventie, advies, voorlichting en begeleiding om herhaling of verergering van klachten te voorkomen.


Waarborging kwaliteit fysiotherapie

Om de kwaliteit van fysiotherapie te waarborgen is de titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd en mag dus niet zomaar door iedereen worden gebruikt. Wie de officiële studie fysiotherapie heeft afgerond, en staat ingeschreven in het wettelijke BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), mag zelfstandig patiënten behandelen als fysiotherapeut.

Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Daarbij kunt u denken aan gedragsregels, richtlijnen voor behandelingen, een wettelijke klachtenprocedure en wetenschappelijk onderzoek.

Ook wordt bijscholing gestimuleerd. Wie aan alle eisen van behandelingen, praktijkervaring, scholing en vakoverleg voldoet, kan worden opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF.

Fysiotherapie is een heel brede geneeskundige discipline die bestaat uit een aantal specialisaties. De verschillende specialisaties spelen in op de grote diversiteit aan klachten en aandoeningen waar patiënten mee te maken krijgen

 

Meer weten?

Meer informatie over fysiotherapie vindt u op de website van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie: www.fysionet.nl

defysiotherapeut